The intelligent investor.

ƒ;58.75

The greatest investment advisor of the twentieth century, Benjamin Graham taught and inspired people worldwide. Graham's philosophy of "value investing" -- which shields investors from substantial error and teaches them to develop long-term strategies -- has made The Intelligent Investor the stock market bible ever since its original publication in 1949.

Over the years, market developments have proven the wisdom of Graham's strategies. While preserving the integrity of Graham's original text, this revised edition includes updated commentary by noted financial journalist Jason Zweig, whose perspective incorporates the realities of today's market, draws parallels between Graham's examples and today's financial headlines, and gives readers a more thorough understanding of how to apply Graham's principles.

Vital and indispensable, The Intelligent Investor is the most important book you will ever read on how to reach your financial goals.

Onderstaande tekst is vertaald vanuit de originele taal

De grootste beleggingsadviseur van de twintigste eeuw, Benjamin Graham, onderwees en inspireerde mensen van over de hele wereld. Grahams filosofie van "value investing", waardebeleggen -- wat beleggers beschermt tegen substantiële fouten en hen leert langetermijnstrategieën te ontwikkelen -- heeft The Intelligent Investor sinds zijn publicatie in 1949 gemaakt tot de Bijbel van de beurs.

Door de jaren hebben de marktontwikkelingen de wijsheid van de strategieën van Graham bewezen. Deze herziene editie behoudt de integriteit van Grahams oorspronkelijke tekst, maar bevat herzien commentaar van de belangrijke financieel journalist Jason Zweig, wiens kijk de realiteit van de markt van vandaag behelst en parallellen trekt tussen Grahams voorbeelden en de krantenkoppen van het financiële nieuws van tegenwoordig. Dit helpt lezers een dieper inzicht te ontwikkelen van hoe Grahams principes kunnen worden toegepast.

The Intelligent Investor is het meest belangrijke boek dat je ooit zult lezen over hoe je je financiële doelen kunt bereiken.

 

You recently viewed

Clear recently viewed