CAMERA OBSCURA

ƒ;15.50
Ivo de Wijs heeft een geslaagde poging gedaan de bekendste (en beste) verhalen uit de Camera Obscura uit 1839 aan de eisen van deze tijd aan te passen. Hij moderniseerde het taalgebruik zonder de sprankelende stijl van het origineel geweld aan te doen en liet een aantal uitweidingen weg die weliswaar ingebed waren in het verhaal, maar voor de voortgang niet ter zake deden. Het resultaat is een opgefriste bundel die weer met plezier door velen gelezen kan worden. In zijn nawoord legt De Wijs verantwoording af over zijn keuze en de manier waarop hij de tekst bewerkt heeft. In deze uitgave zijn de volgende van zijn bewerkingen opgenomen: 'Een onaangenaam mens in de Haarlemmerhout', 'Een oude kennis', 'Gerrit Witse' en 'De familie Kegge'. Er is een informatieve inleiding (4 p.) toegevoegd. Vrij kleine druk. Editie als 'Lijster' voor scholieren.

You recently viewed

Clear recently viewed