Zen en de kunst van kwaliteit

ƒ;30.20
Kwaliteit... We gebruiken het woord vaak maar als we het moeten verduidelijken blijkt het opeens een tamelijk vaag begrip. Tegelijkertijd is kwaliteit een van de meest gebruikte begrippen in ons bestaan. Het lijkt overal aanwezig: in producten, in werk, in relaties. Het wordt zo vaak gebruikt dat het bijna zijn betekenis verloren heeft. Maar wat is kwaliteit eigenlijk? En bestaat het wel? En is het wel zo alom aanwezig als wordt beweerd? Of praten wij misschien over een heel andere kwaliteit? Dit boek biedt een manier om anders naar kwaliteit te kijken. We doen dit vanuit het zenboeddhisme. Over wat voor kwaliteit wordt in zen gesproken? En wat kunnen wij daarvan leren? Kortom, een onderzoek naar kwaliteit in al zijn diversiteit.

You recently viewed

Clear recently viewed