Inleiding tot de rechtswetenschap

ƒ;172.95

Deze uitgave beoogt in de eerste plaats een encyclopedisch overzicht te geven van het geldende Antilliaanse en Arubaanse recht. Bij dat overzicht gaat het vooral om de basisbegrippen en de systematiek van het recht. Daarbij wordt ingegaan op de verschillen, maar vooral ook op de overeenkomsten tussen de verschillende onderdelen van het recht. In de tweede plaats wordt in dit boek een aantal fundamentele rechtstheoretische problemen aan de orde gesteld waarmee iedere jurist te maken krijgt. In de derde plaats biedt deze uitgave een eerste kennismaking met de methoden die een jurist hanteert bij zijn vakbeoefening.

You recently viewed

Clear recently viewed