Beginselen van het Curaçaose Bestuursrecht

ƒ;89.05
Dit boek behandelt de hoofdzaken van het Curaçaose bestuursrecht. De tweede druk van dit boek is toegespitst op Curaçao. De wetgeving van de Caribische landen en de BES-eilanden begint steeds meer uiteen te lopen, zodat een integrale behandeling van het bestuursrecht op inleidend niveau dat het gehele Caribische deel van het Koninkrijk omvat vrijwel niet meer te doen is. In deze tweede druk zijn de aanpassingen die sinds 2012 hebben plaatsgevonden in de Landsverordening administratieve rechtspraak van Curaçao verwerkt. Daarnaast is nieuwe jurisprudentie opgenomen.

You recently viewed

Clear recently viewed