GRIP OP LEZEN TOETSBOEK

ƒ;20.50
Grip op lezen - Toetsboek groep 6 set/5 - Malmberg Uitgeverij levert een basis voor een goede toekomst. Malmberg Uitgeverij heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van het beste lesmateriaal voor het onderwijs.
Grip op lezen is een compacte methode voor begrijpend en studerend lezen voor groep 4 t/m 8 waarmee in 1 les per week alle kerndoelen voor begrijpend lezen worden gehaald en die aansluit bij de nieuwe referentieniveaus. De kinderen leren begrijpend lezen aan de hand van de zogenaamde 7 evidence-based leesstrategieën. Bij Grip op lezen wordt gebruikgemaakt van modeling, ook bevat de methode concrete aanwijzingen om de opgedane kennis ook in andere lessen en situaties te gebruiken.

You recently viewed

Clear recently viewed