Prisma Woordenboek

ƒ;59.65
Het Portugees is de officiële taal van ruim tweehonderd miljoen mensen. Het wordt niet alleen in Portugal gesproken. Verreweg de meeste moedertaalsprekers vinden we in Brazilië, maar ook de voormalige Portugese koloniën in Afrika hebben het Portugees behouden als officiële taal.
Onlangs is de spelling van het Portugees herzien, in Brazilië in 2009, in Portugal in 2010. Deze spellingherziening is verwerkt in dit Prisma woordenboek Nederlands-Portugees. Daarmee is het het de meest actuele woordenboek van deze wereldtaal.

Het woordenboek bevat 47.000 trefwoorden en besteed veel aandacht aan Braziliaans Portugees. Ook bevat het een in het Portugees geschreven grammatica van het Nederlands.

You recently viewed

Clear recently viewed