Reuzeleuk speel- en leerblok Lezen, rekenen en schrijven

ƒ;21.25
Leesoefeningen - rekensommen - schrijfoefeningen - logisch denken
Leesoefeningen!
Leuke oefeningen om woordjes en eenvoudige zinnen te leren lezen
Schrijfoefeningen!
Speelse opdrachten om de schrijfvaardigheid te oefenen
Rekensommen!
Plezierige oefeningen om vlot te leren optellen en aftrekken
Logisch denken!
Leerzame spelletjes om logisch te leren denken

You recently viewed

Clear recently viewed